dilluns, 23 de maig de 2011

Acció pro-mobilitat

Aquesta acció, anomenada pro-mobilitat, es va dur a terme el divendres 15 d'Abril. Aquesta iniciativa consistia en evitar que la gent pugi amb cotxe a l'institut, o bé intentar que no pugin el tram final abans d'arribar. Pel motiu de que s'emet una gran quantitat de gasos contaminants i es crea una atmosfera irrespirable durant 10 minuts.
Es van reparitr fins a 65 fulletons durant 20 minuts.
Esperem tots el delegats medioambientals, que aquesta iniciativa hagi tingut efecte sobre la mentalitat dels alumnes que pujen en cotxe.

Forum d'escoles verdes

El dia de la trobada de totes les escoles verdes van ser escollits 3 delegats mediambientals, un cap, i els dos els quals avien construït el forn i la cuina solar, que era el que vam anar a exposar.
Primer de tot ens van donar els horaris i unes identificacions, després l'alcalde de Sant Boi, la directora dels serveis Territorials d'ensenyament al baix Llobregat i la directora de polítiques ambientals.
Després vam passar a una sala on ens van dividir en tres grups on a cada grup ens vam presentar a nosaltres i l'institut, després vam posar en comú el projecte d'altres instituts i després tots junts vam fer el moviment R.

Forn de cuina solar

Aquest un projecte que es du a terme a les hores de tecnologia de 4t d'ESO.
Consisteix en construïr forns i cuines solars amb material rudimentari.
Es fan servir per escalfar aigua i en algun cas fer menjar, van sortir molt bé.
Aquest progecte es va exposar en el forum d'escoles verdes.

Papereres de paper per reciclar

 Els delegats mediombientals, vam muntar i distribuir cada una de les papereres de paper (una per aula). Entravem a les aules i ensenyavem la paperera amb una breu explicació, explicant els ussos i prohibicions de les pepereres, amb la motivació de que participaven a un concurs.
Quan una paperera tenia coses que no devien l'empleat de la neteja les retirava d'aquella classe.
El projecte de les papereres, va ser un èxit, només es van retirar 2 papereres de 22 de les que vam col·locar.


Recollida selectiva d'oli

Aquest curs seguim treballant en la recollida selectiva d'oli. Un dia a la setmana tant l'alumnat com el professorat poden deixar l'oli usat en uns recipients a l'apercament de le s motocicletes i les bicicletes.